Úvod

V posledních týdnech a měsících se běžný život nás všech obrátil vzhůru nohama. U žáků a studentů je v období růstu a dospívání nemožnost aktivního sportovního vyžití velkým problémem, který může mít dlouhodobé negativní důsledky.

Distanční výuka a potřeba ve větší míře využívat výpočetní techniku, tedy sedavý způsob práce, vyžadují kvalitní kompenzaci aktivním pohybem. Ideálně venku na čerstvém vzduchu, nebo alespoň v rámci obývacích pokojů.

Rádi bychom Vám nabídli naše zkušenosti jak z oboru fyzioterapie, tak z vedení skupinového cvičení pro větší množství klientů. Toto vše jsme spojili do jednoho celku a připravili pro Vás kurz video lekcí, ve kterých žáky a studenty provedeme základními pozicemi a cviky na posílení hlubokých svalů, nikoliv tedy jen těch viditelných – povrchových.

Z našich dlouhodobých zkušeností vyplývajících z každodenní praxe víme, že je potřeba pracovat zejména na nejzákladnějších stavebních kamenech zdravého pohybu – hlubokém stabilizačním systému, správném dechu a vnímání svého těla. Jen při správném zapojení svalových skupin a kvalitním cvičením mohou cvičící získat dobrý základ pro všechny následné sportovní aktivity a mohou tak předejít mnoha zdravotním potížím v budoucnu.

Náš kurz se skládá z 10 lekcí po 30 minutách. Cviky a cvičební pozice v nich budeme vysvětlovat a názorně ukazovat tak, aby je žáci a studenti snadno pochopili. KDO JSME