Lektoři

PhDr. Ivana Urbančíková

Láska k pohybu a touha po poznání „principů fungování lidského těla“ mě přivedla ke studiu fyzioterapie, které jsem absolvovala na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Na ukončená magisterská studia v roce 2004 jsem následně navázala studiem doktorandským, studiem psychologie a výživy.

Od roku 2006 pracuji jako fyzioterapeut, a protože se snažím držet krok s nejnovějšími poznatky v oboru, navštěvuji další kurzy, které se snažím integrovat do své každodenní praxe. Spolu s kolegy provozuji již 6 rokem soukromou fyzioterapeutickou ambulanci v Opavě - www.ambulancefs.cz  Ve své praxi se více zaměřuji na děti a studenty, které učím principy vnímání těla, základní pozice a cviky a jejich využití v každodenním životě.

Primárně využívám metodiky neurovývojové terapie vycházející z konceptů prof. Václava Vojty a prof. Pavla Koláře spolu s dalšími terapeutickými přístupy.  Velmi vnímám, že čím dříve se informace o správném používání a vnímání těla dostane k danému člověku, tím je to pro jeho dlouhodobý tělesný, ale i psychický komfort lepší.  

Od roku 2018 naše Ambulance fyzioterapie a sportu nabízí svým klientům možnost cvičení ve skupině, kde spolu s dalšími lektory pravidelně pracujeme na dobré fyzické kondici a tělesném komfortu klientů. Nejde nám o kvantitu cvičení, důraz klademe hlavně na kvalitní provedení jednotlivých cviků a pozic tak, abychom maximalizovali pozitivní efekt a účinek.

CVIČENÍ


Bc. Kateřina Pavelková 

Fyzioterapie je pro mě zdrojem inspirace a poznávání vlastního těla.

Od roku 2001 pracuji jako fyzioterapeut v Léčebném rehabilitačním centru v Opavě. Fyzioterapii jsem vystudovala na Vyšší zdravotnické škole v Ostravě a při zaměstnání pak pokračovala ve studiu na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.

V praxi jsem se začala více zaměřovat na terapii u dětí, kde využívám diagnostiku a terapii podle profesora Vojty. Mám tak možnost ovlivnit motoriku dětí od narození a sledovat jejich vývoj v souvislostech až do dospělosti. Díky tomu si uvědomuji, jak je důležité děti a dospívající motivovat ke zdravému pohybu a péči o své tělo. V rámci skupinového cvičení jim tuto možnost nabízím.

Jelikož sama ráda sportuji, je pro mne motivace druhých lidí k pohybu přirozenou součástí života. 

Již několik let se také intenzivně věnuji józe. V kombinaci fyzioterapie a jógových pozic vidím smysluplné propojení, které má pozitivní účinky nejen na naše tělo, ale i psychiku.

Platí to samozřejmě i o potřebě vnímání vlastního těla, které máme jen jedno na celý život. 

CVIČENÍ

Mgr. Štěpán Křístek

K fyzioterapii a jejímu studiu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci jsem se v roce 2013 dostal jako tehdejší student Tělesné výchovy a sportu, kdy jsem se chtěl dozvědět více o tom, jak lidské tělo funguje a jak ho lze prostřednictvím pohybu více poznávat, dále rozvíjet a pozitivně na něj působit.

V rámci bakalářského a magisterského studia v letech 2013-2018 jsem objevoval řadu cenných informací a souvislostí o tom, jak je naše tělo důmyslně stvořeno a čím vším ho můžeme (nejen) při terapii ovlivnit. To mě dovedlo přes pracovní příležitosti v lázních, rehabilitačních ústavech až k ambulantní praxi, které se v posledních letech věnuji v Léčebném a rehabilitačním centru v Opavě. 

Díky tomu tak mám každodenní příležitost pracovat s klienty všech věkových kategorií včetně dětí a sledovat to, jakou pohybovou inteligenci si s sebou neseme a (ne)vědomě předáváme dalším generacím. Právě to, jak své tělo vnímáme, kultivujeme a využíváme, je podle mého zásadní poznání, které bychom se měli snažit co nejlépe předat všem klientům, žákům a studentům s cílem předejít řadě budoucích a "zbytečných" zdravotních problémů vznikajících na základě naší nevědomosti.

Věřím, že se nám to formou těchto on-line cvičení alespoň zčásti podaří podpořit :-)...  

CVIČENÍ